. .
Partneri u projektu:
Pokrovitelji programa:

Medijski pokrovitelji:

Donatori:

Organizacijski odbor: Helena Knifić Schaps | Sanja Filep | Neda Cilinger | Nela Gubić | Vesna Koščak Miočić-Stošić | Saša Martinović Kunović | Ljubomir Miščević | Aneta Mudronja Pletenac | Marina Pavković | Irena Ščurić | Dušanka Šimunović

Vizualni identitet: Bruketa&Žinić i Brandoctor

Ewa Struzynska (Pariz, Francuska) - životopis


Ewa Struzynska je arhitekt i aktivno sudjeluje u radu UIA-e (Međunarodnog udruženja arhitekata) na radnom programu ‘’Arhitektura i djeca’’ i u radu Međunarodnog vijeća francuskih arhitekata (CIAF). Također je i direktor za edukacijske i kulturne poslove pri UNSFA (Union Nationale des Syndicats Français des Architectes) te je bivši aktivni član Umjetničkog Odbora Ecole Alsacienne u Parizu (primarni i sekundarni pilot program).
Njezin posao uključuje promoviranje edukacije o arhitekturi, doprinos razvoju baze podataka i učiteljskog materijala, organiziranje seminara, događaja i radionica, te sudjelovanje na konferencijama i kolokvijima. 2009.g. u Parizu lansira praksu profesionalne edukacije ‘’Posrednik arhitekture mladoj javnosti’’ sa GEPA (Groupe pour l’Education Permanente des Architectes). Pisala je članke u časopisima i trenutno radi sa djecom i učiteljima na godišnjim programima u školama. Ewa Struzynska od 1981. g. također ima i privatnu praksu u Parizu. Arhitekturu je diplomirala na Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts u Parizu.